SpäťÚvod / Produkty a služby / Správa domu / Vyúčtovanie 2018: Najčastejšie kladené otázky
Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Vyúčtovanie 2018: Najčastejšie kladené otázky

Prehľad najčastejšie kladených otázok

Nedostal som poštový poukaz (šek) na úhradu nedoplatku z vyúčtovania za rok 2018

V takom prípade je možné na tento účel vypísať "poštový poukaz na účet RI", ktorý je k dispozícii na každej pošte.
 

Je možné zaplatiť nedoplatok z vyúčtovania za rok 2018 poštovým poukazom na pošte?

Áno, nedoplatok z vyúčtovania za rok 2018 je možné uhradiť na ktorejkoľvek pošte.

Ako zaplatím nedoplatok poštovým poukazom na pošte?

V prípade, že chcete uhradiť nedoplatok z vyúčtovania za rok 2018 poštovým poukazom je potrebné vyplniť na pošte „Poštový poukaz na účet RI“, ktorý je k dispozícii na každej pošte.

Ako mám správne vypísať poštový poukaz na úhradu nedoplatku z vyúčtovania?

„Poštový poukaz na účet RI", prosíme, vyplňte podľa vzoru uvedeného nižšie.

poštový poukaz na účet RI

 

Dôležité – V prípade platby „poštovým poukazom na účet“ nezabudnite, prosím, uviesť pre správnu identifikáciu a spárovanie Vašej platby nasledovné údaje:

·         Suma: viď. 1. strana vyúčtovania

·         Číslo účtu:  viď. 1. strana vyúčtovania (pozn. je to číslo účtu bytového domu)

·         Variabilný symbol: viď. 1. strana vyúčtovania

·         Špecifický symbol: 201813

·         Adresát: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Bardejovská 3, 040 11  Košice

·         Odosielateľ: Meno a priezvisko, ulica, číslo, PSČ, mesto

·         Referenčné číslo: 5921108

·         Správa pre adresáta: HVUK2018

·         Konštantný symbol: 0308

Akú sumu mám uviesť pri platbe poštovým poukazom?

V prípade, že máte „Výsledok vyúčtovania za rok 2018 (nedoplatok)“, uveďte na poštový poukaz zvýraznenú sumu, ktorá je uvedená na 1. strane vyúčtovania.

Kde nájdem číslo účtu, ktoré je potrebné zadať na poštový poukaz a na aký účet vlastne platím?

Ako vlastník bytu, nebytového priestoru platíte na účet bytového domu, ktorý nájdete na prvej strane vyúčtovania, resp. na štvrtej strane vyúčtovania v časti Príkaz na úhradu.

Aké sú možné spôsoby úhrady nedoplatkov z vyúčtovania za rok 2018?

Nedoplatky z vyúčtovania za rok 2018 je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bankový prevod - prevodný príkaz, údaje k platbe nájdete na 4. strane vyúčtovania
  • Inkaso z účtu - s užívateľmi, ktorí dali SBD II. Košice súhlas s inkasom zo svojho účtu, bude výsledný preplatok/nedoplatok vysporiadaný prostredníctvom tohto účtu
  • Priamy vklad na účet v banke
  • V pokladni SBD II. Košice - platí len pre "družstevné byty", nie byty v osobnom vlastníctve
  • Poštový poukaz - použite tzv. "Poštový poukaz na účet", typ "RI", ktorý je k dispozícii na každej pošte

Je možné platba nedoplatku z vyúčtovania za rok 2018 cez aplikáciu mojej banky prostredníctvom QR kódu?

Áno. V prípade, že aplikácia Vašej banky podporuje načítanie platby prostredníctvom QR kódu, možete vytvoriť prevodný príkaz cez aplikáciu vašej banky pre mobilný telefón prostredníctvom QR kódu, ktorý nájdete na 4. strane vyúčtovania.

Nedokážem zaplatiť nedoplatok z vyúčtovania 2018 naraz, čo mám robiť?

V prípade, že máte vysoký nedoplatok, resp. nemôžete uhradiť celý nedoplatok z vyúčtovania za rok 2018 naraz je potrebné uzatvoriť Dohodu o splátkach ( ďalej len "dohodu") na právnom oddelní SBD II. Košice.

Dohodu je možné uzatvoriť na max. obdobie 12 kalendárnych mesiacov.

V prípade potreby kontaktujte právne oddelenie SBD II. Košice, ktoré s Vami uzatvorí dohodu.

Do akého termínu je potrebné uhradiť nedoplatok z vyúčtovania za rok 2018?

Nedoplatok vyplývajúci z vyúčtovania za rok 2018 je potrebné zaplatiť do 15 dní od dňa jeho doručenia.

Platil/-a som vyššie platby ako som mal/-a predpísané, kde ich nájdem?

Informácie o platbách nájdete na 3. strane vyúčtovania za rok 2018.

Tu sú však platby priradené maximálne do výšky predpisu.

V prípade, ak ste v roku 2018 realizovali platby nad rámec stanoveného predpisu platieb je tento rozdiel medzi predpísanou výškou a skutočne zaplatenou platbou evidovaný v časti „Zostatok z iných účtovných období“, ktorý nájdete na 1. strane vyúčtovania.