SpäťÚvod / Produkty a služby / Správa domu / Som zástupca vlastníkov bytov
Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Som zástupca vlastníkov bytov

Vážený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu zvyšovania kvality poskytovaných služieb a s cieľom skvalitňovania komunikácie formou individuálneho prístupu bol pre každý bytový dom v správe SBD II. Košice, pridelený manažér správy domu.

Akýkoľvek kontakt a požiadavky vyplývajúce z titulu výkonu funkcie zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov realizujte prostredníctvom prideleného manažéra správy domu, ktorý zabezpečí, aby Vaše požiadavky boli realizované v požadovanej kvalite a v najkratšom možnom čase.

Ak ešte nemáte kontakt na Vášho manažéra správy domu, môžete ho kontaktovať prostredníctvom oddelenia zákazníckych služieb na tel. č.:

  • +421 55/7871 411