Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Odstávky

 

 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 561

dňa 18.09.2019 v čase od 7:00 hod. 

predpokladaný čas ukončenia prác je

do 17:00 hod.

Pre odberné miesta:

Jazmínova 1,2

Práce budú realizované v technickom suteréne sekcie Jazmínova 3


 

ZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác v OST 542

dňa 11.09.2019 v čase od 6:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

do 16:00 hod.

Pre odberné miesta:

Kežmarská 1,5,26,34,38,42,44

 


 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu havarijných opráv v okruhu OST 2643

dňa 21.08.2019 v čase od 8:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 21.08.2019 do 14:00 hod.

Pre odberné miesta:

Wuppertálska 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,45,47,49,51,53,55,57

 


 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác na primárnom rozvode dodávateľa tepla TEKO, a.s. Košice pre OST 1134.0

dňa 27.08.2019 v čase od 00:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 31.08.2019 do 24:00 hod.

Pre odberné miesta:

Obrody 15,17,19

 


 

 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác na primárnom rozvode dodávateľa tepla TEKO, a.s. Košice pre OST 1136

dňa 27.08.2019 v čase od 00:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 28.08.2019 do 24:00 hod.

Pre odberné miesta:

Ľudová 10,12

 


 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác v okruhu OST 2634

dňa 30.08.2019 v čase od 6:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 31.08.2019 do 18:00 hod.

Pre odberné miesta:

Hemerkova 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,32

 


 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác v okruhu OST 2633

dňa 28.08.2019 v čase od 6:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 29.08.2019 do 18:00 hod.

Pre odberné miesta:

Hemerkova 19,21,23,25,27,29,31,33,34,35

Zombova 25,27,29,31,33,35,37,39

 


 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác v okruhu OST 2632

dňa 26.08.2019 v čase od 6:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 27.08.2019 do 18:00 hod.

Pre odberné miesta:

Hemerkova 1,3,5,7,9,11,13,15,17

Húskova 21,23,25,27,29,31,33,35,37,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87

 


 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác v okruhu OST 2631

dňa 23.08.2019 v čase od 6:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 24.08.2019 do 18:00 hod.

Pre odberné miesta:

Húskova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19

Zombova 5,7,9,11,13,15,45,45

 


 

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

Oznamujeme užívateľom bytov a NP prerušenie dodávky teplej vody z dôvodu plánovaných prác v okruhu OST 2624

dňa 21.08.2019 v čase od 6:00 hod.

predpokladaný čas ukončenia prác je

dňa 22.08.2019 do 18:00 hod.

Pre odberné miesta:

Čordákova 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29

Klimkovičova 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40