Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Dokumenty


 

Súbory na stiahnutie
Zmluva o výkone správy - vzor (314 kB)

Zmluva o výkone správy - vzor

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.11.2018 (158 kB)

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.11.2018

Podpisovanie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov účinného od 1.11.2018 (144 kB)

Podpisovanie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov účinného od 1.11.2018

Povinnosti správcu a vlastníkov z pohľadu lehôt podľa zákona č. 283/2018 Z. z. (101 kB)

Povinnosti správcu a vlastníkov z pohľadu lehôt podľa zákona č. 283/2018 Z. z.

Rada zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov (513 kB)

Prezentácia z Rady zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov (konaná 13.11.2018-15.11.2018