SpäťÚvod / Produkty a služby / Havarijná služba 24 h.
Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Havarijná služba 24 h.

SBD II. Košice zabezpečuje havarijnú službu s vykonaním prvotného zásahu v profesiách:

  • vodoinštalácie, studená (SV) a teplá úžitková voda(TÚV),
  • rozvody ústredného kúrenia (ÚK),
  • plynové zariadenia,
  • elektrické zariadenia,
  • zdvíhacie zariadenia (výťahy) – vyprostenie osôb,
  • kanalizačné zariadenia.

Vykonanie prvotného zásahu predstavuje neodkladne vykonať opatrenia na zamedzenie strát a ohrozenia ľudských životov a vzniku škôd na majetku bytov, spoločných priestorov bytových domov a nebytových priestorov v správe SBD II. Košice.

Podmienky poskytovania havarijnej služby:

  • maximálna doba výjazdu na miesto poruchy po jej nahlásení do 45 minút,
  • zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej služby.

Tel. kontakt:  0915 595 991- voda, elektrina, kúrenie, plyn       0915 595 881- výťahy


 

PONUKA HAVARIJNEJ SLUŽBY pre bytové domy

SBD II. Košice ponúka havarijnú službu pre všetky bytové domy v rámci mesta Košice.

Ak uvažujete o zmene havarijnej služby, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom formulára uvedeného nižšie a pripravíme Vám cenovú ponuku na poskytovanie havarijnej služby pre Váš bytový dom.