SpäťÚvod / O nás / Vízia, poslanie a hodnoty
Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Vízia, poslanie a hodnoty SBD II. Košice

Vízia SBD II. Košice

Byť úspešnou, modernou a stabilnou správcovskou spoločnosťou s najväčším počtom spravovaných nehnuteľností v SR, ktorá bude dlhodobo uspokojovať potreby a požiadavky svojich zákazníkov, zamestnancov, obchodných partnerov a členov orgánov SBD II. Košice.

Poslanie SBD II. Košice

Hospodáriť s bytmi, spoločnou činnosťou orgánov SBD II. Košice a členov zabezpečovať uspokojovanie podnikateľských a s nimi súvisiacich potrieb členov, spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami obstarávať byty a zároveň vykonávať správu, prevádzku a údržbu bytových domov a nebytových priestorov.

Hodnoty SBD II. Košice

Otvorená a čestná komunikácia so zákazníkmi, obchodnými partnermi, zamestnancami a členmi SBD II. Košice pomáha budovať dlhodobé a vzájomne výhodné vzťahy. Naši zamestnanci sú tou hodnotou, ktorá zabezpečuje naplnenie poslania a vízie SBD II. Košice. Ich profesionalita, zručnosti, skúsenosti, entuziazmus sú zárukou uspokojovania potrieb našich zákazníkov.