SpäťÚvod / O nás / Profil družstva
Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Profil družstva

História

Stavebné bytové družstvo II. Košice bolo zapísané do podnikového registra Okresného súdu Košice- mesto pod číslom 32 N 790/65 RB. 169 dňa 5.7.1965 pod názvom 'Stavebné družstvo stabilizačné pri VSŽ Košice'.

Dňa 30.6.1965 pod číslom 66/65 po prejednaní s ONV Košice bol daný súhlas k vzniku družstva Okresným súdom Košice -mesto. V roku 1972 bola zaregistrovaná zmena názvu družstva na 'Stavebné bytové družstvo Nové mesto Košice'.

V súvislosti so zmenou územného členenia ObNV na území mesta Košíc družstvo prijalo názov 'Stavebné bytové družstvo II. Košice“.

 

Súčasnosť

Stavebné bytové družstvo II. Košice prešlo v roku 2011 zásadnými zmenami. Najväčšou zmenou bola zmena organizačnej štruktúry SBD II. Košice, v ktorej sa odzrkadlili potreby trhu, očakávania zákazníkov a podporila sa marketingová koncepcia firmy so schopnosťou citlivo reagovať na požiadavky zákazníkov a prijatie skutočnosti, že úspech akéhokoľvek podnikania závisí na schopnosti uspokojenia týchto požiadaviek.

Stavebné bytové družstvo II. Košice s takmer 50-ročnými skúsenosťami a vyše 12 000 základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice. Poskytuje komplexné služby v oblasti výkonu správy bytových domov, či už na základe Zmluvy o výkone správy alebo Mandátnej zmluvy pre spoločenstvá vlastníkov bytov. SBD II. Košice dokáže implementovať aj čoraz náročnejšie požiadavky zákazníkov, nakoľko disponuje vlastným vývojom informačného systému.

Okrem výkonu správy SBD II. Košice sa zaoberá aj prenájmom nebytových priestorov a obchodnou činnosťou.