SpäťÚvod / O nás / Orgány družstva / Kontrolný orgán

Kontrolný orgán

KONTROLNÁ KOMISIA DRUŽSTVA

Predseda kontrolnej komisie

  • Ing. Jiří Buriánek

 

Podpredseda

  • Alena Benková

 

Členovia

  • Ing. Jiří Buriánek
  • Alena Benková
  • Štefan Truhan
  • MVDr. Marián Hutňan
  • Mgr. Anna Ižolová
  • Jozef Kamenec
  • Ing. Alexandr Mačát