SpäťÚvod / O nás
Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

O nás

Profil družstva

História Stavebné bytové družstvo II. Košice bolo zapísané do podnikového registra Okresného súdu Košice- mesto pod číslom 32 N 790/65 RB. 169 dňa 5.7.1965 pod názvom 'Stavebné družstvo stabilizačné pri VSŽ Košice'. Dňa...

Vízia, poslanie a hodnoty

Vízia SBD II. Košice Byť úspešnou, modernou a stabilnou správcovskou spoločnosťou s najväčším počtom spravovaných nehnuteľností v SR, ktorá bude dlhodobo uspokojovať potreby a požiadavky svojich zákazníkov, zamestnancov, obchodných...

Dokumenty

Výpis z Obchodného registra Výpis zo Živnostenského registra

Kariéra

Kariéra

V procese prijímania zamestnancov máme záujem o ľudí s vysokými odbornými znalosťami a skúsenosťami, ktorí budú schopní plniť strategické ciele družstva. V práci kladieme dôraz na komunikatívnosť a ústretovosť v styku so...

Ochrana osobných údajov

Dotknuté osoby môžu kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov písomne na adrese: Zodpovedná osoba Stavebné bytové družstvo II. Košice Bardejovská 3 040 13...