SpäťÚvod / Aktuality / Platíte šekom? Poštové poukazy sú k dispozícii na každej pošte
Oddelenie zákazníckych služieb
Oddelenie zákazníckych služieb

 

+421 55 7871 411

 

Platíte šekom? Poštové poukazy sú k dispozícii na každej pošte

3.6.2019

Od 1.7.2019 Stavebné bytové družstvo II. Košice nebude zasielať poštové poukazy.

V prípade, ak chcete naďalej uhrádzať svoje platby prostredníctvom poštových poukazov je potrebné pre tento účel použiť „Poštový poukaz na účet RI', ktorý je k dispozícii na každej pošte.

 

Ako správne vyplniť poštový poukaz?

Dôležité – V prípade platby „poštovým poukazom na účet“ nezabudnite uviesť pre správnu identifikáciu a spárovanie Vašej platby nasledovné údaje:

·         Suma: viď. Mesačný zálohový predpis platieb a úhrad

·         Číslo účtu:  viď. Mesačný zálohový predpis platieb a úhrad

·         Variabilný symbol: viď. Mesačný zálohový predpis platieb a úhrad

·         Špecifický symbol: sa uvádza v tvare RRRRMM (rok a mesiac, ktorého sa platba týka, napr. 201901 za január 2019)

·         Adresát: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Bardejovská 3, 040 11  Košice

·         Odosielateľ: Meno a priezvisko, ulica, číslo, PSČ, mesto

·         Správa pre adresáta: Predpis RRRRMM

·         Konštantný symbol: 0308

 

Poznámka: Mesačný zálohový predpis platieb a úhrad sa platí mesiac vopred.

 

Aké sú iné možné spôsoby platby mesačného zálohového predpisu platieb a úhrad?

Mesačný zálohový predpis platieb a úhrad je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bankový prevod
  • Inkaso z účtu
  • Priamy vklad na účet v banke
  • V pokladni SBD II. Košice - platí len pre 'družstevné byty', nie byty v osobnom vlastníctve
  • Poštový poukaz - použite tzv. 'Poštový poukaz na účet', typ 'RI', ktorý je k dispozícii na každej pošte