Aktuality

Konferencia členov orgánov SBD II. Košice pri príležitosti 50. výročia vzniku družstva

Dňa 6.11.2015 so začiatkom o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke SBD II. Košice, Bardejovská 3, Košice sa uskutoční Konferencia členov orgánov Konferencia členov...

Výzva na otvorenie ventilov na vykurovacích telesách

Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 1. september je určený za prvý deň vykurovacej sezóny. Od tohto dátumu poskytovatelia...

Jesenná deratizácia

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že počnúc dňom 7.9.2015 sa vykonáva jesenná deratizácia v spoločných priestoroch...

Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody (TÚV) v bytových domoch

Vo väčšine obytných domov bola a stále je nespokojnosť s kvalitou dodávky TÚV (nutnosť odpúšťania vody, nedostatočná teplota,...

Metodické usmernenie k novele Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Dňa 1. júla 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od 01.10.2014 novelizuje...

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Stavebné bytové družstvo II. Košice (ďalej len 'SBD II. Košice') s vyše 50-ročnými skúsenosťami a takmer 12 000 základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

SBD II. Košice je moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami so zabezpečením správy bytových domov za dlhodobo prijateľné ceny pre vlastníkov s individuálnym prístupom a transparentnou správou bytových domov.

SBD II. Košice poskytuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe nepretržitú HAVARIJNÚ SLUŽBU s vykonaním prvotného zásahu vlastnými kapacitami v rozsahu činností - voda, kúrenie, elektro, plyn, kanalizácia, výťahy.

Okrem výkonu správy SBD II. Košice sa zaoberá aj prenájmom nebytových priestorov, obchodnou činnosťou a z dôvodu vlastníctva káblovej distribučnej siete zabezpečuje služby súvisiace s poskytovaním káblovej televízie a internetu na sídlisku KVP – Košice.

Oddelenie zákazníckych služieb
Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:30
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:30
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok 8:00-12:00 13:00-15:00
Piatok 8:00-12:00 13:00-14:30
Havarijná služba
0915 595 991 - voda, elektrina,
kúrenie, plyn
 
0915 595 881 - výťahy
Odstávky

Prehľad aktuálnych a plánovaných odstávok.

Údržbárske práce

Ponúkame údržbárske práce:

  • vodoinštalatérske,
  • kúrenárske,
  • elektroinštalačné,
  • zámočnícke
  • a ostatné práce

pre vyriešenie Vašich závad v byte a nebytovom priestore.