Aktuality

Internet ORBITAnet na 1 rok ZADARMO

Teraz UŠETRÍTE až 36,- EUR Digital ORBITA I. + ORBITAnet Standard = ORBITAnet Standard na 1 rok ZADARMO V cene balíka je: Digital ORBITA I. Digitálna...

Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody (TÚV) v bytových domoch

Vo väčšine obytných domov bola a stále je nespokojnosť s kvalitou dodávky TÚV (nutnosť odpúšťania vody, nedostatočná teplota,...

Metodické usmernenie k novele Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Dňa 1. júla 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od 01.10.2014 novelizuje...

Skrášľujeme okolie bytových domov

Na podnet zástupcov vlastníkov bytov, ktorí prejavili záujem o skrášlenie okolia svojho bytového domu SBD II. Košice zabezpečilo poskytnutie...

SBD II. Košice na facebooku

Zriadili sme pre Vás facebookovú stránku SBD II. Košice https://www.facebook.com/sbd2ke.

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Stavebné bytové družstvo II. Košice (ďalej len 'SBD II. Košice') s takmer 50-ročnými skúsenosťami a vyše 12 000 základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

SBD II. Košice je moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami so zabezpečením správy bytových domov za dlhodobo prijateľné ceny pre vlastníkov s individuálnym prístupom a transparentnou správou bytových domov.

SBD II. Košice poskytuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe nepretržitú HAVARIJNÚ SLUŽBU s vykonaním prvotného zásahu vlastnými kapacitami v rozsahu činností - voda, kúrenie, elektro, plyn, kanalizácia, výťahy.

Okrem výkonu správy SBD II. Košice sa zaoberá aj prenájmom nebytových priestorov, obchodnou činnosťou a z dôvodu vlastníctva káblovej distribučnej siete zabezpečuje služby súvisiace s poskytovaním káblovej televízie a internetu na sídlisku KVP – Košice.

Oddelenie zákazníckych služieb
Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:30
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:30
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok 8:00-12:00 13:00-15:00
Piatok 8:00-12:00 13:00-14:30
Havarijná služba
0915 595 991 - voda, elektrina,
kúrenie, plyn
 
0915 595 881 - výťahy
Odstávky

Prehľad aktuálnych a plánovaných odstávok.

Údržbárske práce

Ponúkame údržbárske práce:

  • vodoinštalatérske,
  • kúrenárske,
  • elektroinštalačné,
  • zámočnícke
  • a ostatné práce

pre vyriešenie Vašich závad v byte a nebytovom priestore.