Aktuality

Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?

Posledná novela zákona o vlastníctve bytov zaviedla nový pojem a to tzv. osobu poverenú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len...

Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?

Poslednou novelou zákona o vlastníctve bytov sa zmenilo postavenie zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zaviedol sa aj inštitút...

Rada zástupcov vlastníkov dopadla na výbornú

V dňoch 13.11.2018-15.11.2018 sa konala Rada zástupcov vlastníkov v sídle SBD II. Košice. Priemerná denná účasť predstavovala viac ako 75...

Husárska 2: Novopostavený polyfunkčný dom v správe SBD II. Košice

Novopostavený polyfunkčný dom sme prijali do správy k 1.11.2018. Novým vlastníkom prajeme spokojné bývanie a nezabudnite, že v prípade...

Rada zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov

V dňoch 13.11.2018 - 15.11.2018 sa uskutoční vo veľkej zasadačke SBD II. Košice Rada zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V prípade,...

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Stavebné bytové družstvo II. Košice (ďalej len 'SBD II. Košice') s vyše 50-ročnými skúsenosťami a takmer 12 000 základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

SBD II. Košice je moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami so zabezpečením správy bytových domov za dlhodobo prijateľné ceny pre vlastníkov s individuálnym prístupom a transparentnou správou bytových domov.

SBD II. Košice poskytuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe nepretržitú HAVARIJNÚ SLUŽBU s vykonaním prvotného zásahu vlastnými kapacitami v rozsahu činností - voda, kúrenie, elektro, plyn, kanalizácia, výťahy.

Okrem výkonu správy SBD II. Košice sa zaoberá aj prenájmom nebytových priestorov a obchodnou činnosťou.

Oddelenie zákazníckych služieb
Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:30
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:30
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok 8:00-12:00 13:00-15:00
Piatok 8:00-12:00 13:00-14:30
Havarijná služba
0915 595 991 - voda, elektrina,
kúrenie, plyn
 
0915 595 881 - výťahy
Odstávky

Prehľad aktuálnych a plánovaných odstávok.

Údržbárske práce

Ponúkame údržbárske práce:

  • vodoinštalatérske,
  • kúrenárske,
  • elektroinštalačné,
  • zámočnícke
  • a ostatné práce

pre vyriešenie Vašich závad v byte a nebytovom priestore.