Aktuality

Ako sa zmenil spôsob rozhodovania vlastníkov po novele zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2018

V tomto článku sa dozviete ako sa zmenil proces rozhodovania, k akým najvýraznejším zmenám v rozhodovaní došlo a čo je potrebné...

283/2018 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

283/2018 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových...

Deratizácia bytových domov

Vážení zákazníci, týmto Vám oznamujeme, že jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD...

Bezproblémový nábeh na vykurovanie: Čo robiť na začiatku vykurovacej sezóny, aby ste nemali zimu v byte?

V tomto článku sa dozviete, čo je potrebné urobiť a ako môžete prispieť k tomu, aby bol nábeh na vykurovanie v bytovom dome bezproblémový. Čo...

Zvýšenie ceny tepla od 1.9.2018 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

S účinnosťou od 1.9.2018 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre regulovaný subjekt TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO...

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Stavebné bytové družstvo II. Košice (ďalej len 'SBD II. Košice') s vyše 50-ročnými skúsenosťami a takmer 12 000 základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

SBD II. Košice je moderná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami so zabezpečením správy bytových domov za dlhodobo prijateľné ceny pre vlastníkov s individuálnym prístupom a transparentnou správou bytových domov.

SBD II. Košice poskytuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe nepretržitú HAVARIJNÚ SLUŽBU s vykonaním prvotného zásahu vlastnými kapacitami v rozsahu činností - voda, kúrenie, elektro, plyn, kanalizácia, výťahy.

Okrem výkonu správy SBD II. Košice sa zaoberá aj prenájmom nebytových priestorov a obchodnou činnosťou.

Oddelenie zákazníckych služieb
Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:30
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:30
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok 8:00-12:00 13:00-15:00
Piatok 8:00-12:00 13:00-14:30
Havarijná služba
0915 595 991 - voda, elektrina,
kúrenie, plyn
 
0915 595 881 - výťahy
Odstávky

Prehľad aktuálnych a plánovaných odstávok.

Údržbárske práce

Ponúkame údržbárske práce:

  • vodoinštalatérske,
  • kúrenárske,
  • elektroinštalačné,
  • zámočnícke
  • a ostatné práce

pre vyriešenie Vašich závad v byte a nebytovom priestore.